אודות האיגוד

רשויות: איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון מאגד בתוכו 10 רשויות כדלקמן:map

4 ערים: אשקלון, קריית-גת, קריית-מלאכי ושדרות. 6

6 מועצות אזוריות: באר טוביה, חוף אשקלון, שער הנגב, יואב, לכיש ושפיר.

מיקום:משרדי האיגוד שוכנים באשקלון-עיר הנפה.

אוכלוסין: מס' האוכלוסין הכולל ברשויות האיגוד כ-295,000 נפש,

שטח: על פני שטח של כ-1.5 מיליון דונם.

הקמה: האיגוד הוקם בשנת 1979 בהתאם לצו הקמה של שר הפנים, בהתאם למדיניות הקמת מערך יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה ברחבי הארץ.

מטרה: מטרת הקמת האיגוד הינה ריכוז הטיפול בנושאים סביבתיים בנפת אשקלון וקידום נושאי איכות הסביבה.

מועצת האיגוד: מדיניות האיגוד נקבעת ע"י מועצת האיגוד המורכבת מנציגי הרשויות החברות באיגוד ומתכנסת מספר פעמים בשנה לדיון בנושאים שוטפים וקבלת החלטות.