איכות אוויר

 • שלום רב,                                             2016-07-24

  במסגרת תהליך שיתוף הציבור פרסם המשרד להגנת הסביבה את טיוטת היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח רוטנברג להערות הציבור, על פי הוראות חוק אוויר נקי.

  הציבור מוזמן לדיון פומבי, אשר יתקיים ביום רביעי, 3.8.16 בשעות 18:00-20:00 באיגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון, ברחוב עליית הנוער 2 שכונת ורדים באשקלון. מטרת השימוע הציבורי היא להציג את התייחסות המשרד להערות הציבור שהתקבלו, לפני פרסום ההיתר הסופי. במפגש יוצגו ההגבלות החדשות על תחנת הכוח, בהן מועדי התקנת הסולקנים ביחידות והפחתת השימוש בפחם בתחנה.

  נוכחותכם ומעורבותכם בתהליך חיונית על מנת לקבל את התוצאה המיטבית בנושא זה.

  נשמח לראותכם במפגש.

 • מיטל
 • image001

Rutenberg