חומרים מסוכנים

התהפכות משאית בכביש שש

20130314_084412                      20130314_092249

20130314_092302         20130314_094054

20130314_094103          20130314_094107

20130314_095129