4. למידה מרחוק

חינוך סביבתי- מטלות:

לבחירתכם 5 מתוך 6 המטלות של הקורס. נא להוריד את המטלות למחשב האישי ולשלוח את התשובות במייל.

בנוסף יש להכין מטלת סיכום-תכנון שעור מתוקשב וכן נקודה לדיון.

אתר סבבה מטלה מתוקשבת

מטלה מתוקשבת מבט גיאוגרפי

חינוך סביבתי מטלה מתוקשבת

בית ספר ירוק מטלה מתוקשבת

הכרת מוסדות לחינוך סביבתי מטלה מתוקשבת

חינוך סביבתי ויהדות מטלה מתוקשבת

מטלה דיון בפורום

תכנון שעור מתוקשב

 

קורסים מתוקשבים תשע"ה-הנחיות וקישורים:

(יש להיכנס לדף ההנחיות כדי להגיע לקישור של בלוג הקורס)

הנחיות להגשת מטלה בניה ירוקה

הנחיות להגשת מטלה בקורס: הסביבה בה אנו חיים
הנחיות להגשת מטלה בקורס: חדש ישן ומחודש-מיחזור
הנחיות להגשת מטלה בקורס: מזון תזונה ובריאות

הנחיות להגשת מטלה בקורס: אדם וטבע

קורסים מתוקשבים תשע"ד- קישורים והנחיות:

הנחיות להגשת מטלה סביבה בריאה

הנחיות להגשת מטלה חיים בריאים

הנחיות להגשת מטלה לעובדה ולשומרה

הנחיות_להגשת_מטלה_שימוש מושכל במשאבים

הנחיות להגשת מטלה אדם וטבע

הנחיות_להגשת_מטלה_חינוך לקיימות

הנחיות_להגשת_מטלה מזון תזונה ובריאות 

הנחיות לעבודת סיכום

 קורסים מתוקשבים תשע"ג

 הנחיות להגשת מטלה -חינוך סביבתי/ חיים בריאים/ הסביבה בה אנו חיים

 דף הנחיות לקורסים: לעובדה ולשומרה ואדם וטבע

דף הנחיות לקורסים: חינוך לקיימות ומזון תזונה ובריאות 

הנחיות לעבודת סיכום

הנחיות לכתיבת מטלה מתוקשבת