סרטונים על איכות הסביבה

פורסם מיכרז לאחזקת ותיפעול של מערך ניטור אויר באיגוד
יורם שפר, יו"ר איכות הסביבה באשקלון – הגלובוס הירוק 2011

יורם שפר, יו"ר איכות הסביבה באשקלון – הגלובוס הירוק 2011

אירוע השקת פרויקט "הפרדה במקור"

אירוע השקת פרויקט "הפרדה במקור"