נושאים סביבתיים

חוק חופש המידע

אופן הגשת בקשה
טופס בקשה
כתב התחייבות

טיפים ירוקים לל"ג בעומר

טיפים ירוקים ללג בעומר

הנחיות לל"ג בעומר

טיפים ירוקים ללג בעומר

תכנון סביבתי

גינות קהילתיות

כנס גינות קהילתיות – לו"ז

גינות קהילתיות בעיר אשקלון

גינות קהילתיות באר שבע

גינות קהילתיות – שבועת האדמה

 חוברת סודן של הגינות הקהילתיות

מס' קישורים לגינות קהילתיות

מצגות מכנס התייעלות אנרגטית 21/5/13

איגוד ערים לאיכות הסביבה מאי 2013
 מצגת של רשות החשמל לכנס התיעלות אנרגטית – 21.5.13 סופי
אינפרארד
מצגת מונה נטו – כנס מכללת אשקלון 21.5.13
זמן לקיימות 21 מאי
חדשנות סולרית בתעשייה
יישום מדיניות לקידום התייעלות אנרגטית במגזר העסקי
מנולינקס
מצגת טיב סולאר קרא עוד..

מחזור

שפכים

רעש

קרינה

נאמני נקיון

נאמני ניקיון-קישורים

סביבה חקלאית

מצגות מכנס סביבה חקלאית באשקלון בתאריך 14/12/14 

כנס סביבה חקלאית – יישומים לטיפול בפסולת חקלאית
כלים משפטיים לטיפול בפסולת חקלאית
דרישות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה במגזר החקלאי
תמיכה בפתרונות פסולת חקלאית- ד"ר אילן צדיקוב
שריפת גזם חקלאי
ניהול תוצרי קרא עוד..

8. חינוך סביבתי

חומרים מסוכנים

התהפכות משאית בכביש שש

                     

        

         

 

 

 

הפרדת פסולת ברשויות

היתר רעלים

אסבסט

אנרגיה

איכות אוויר

שלום רב,                                             2016-07-24

במסגרת תהליך שיתוף הציבור פרסם המשרד להגנת הסביבה את טיוטת היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח רוטנברג להערות הציבור, על פי הוראות חוק אוויר נקי.

הציבור מוזמן לדיון פומבי, אשר קרא עוד..

רישוי עסקים

תעשייה